TEKNOLOJİ OPTİMİZASYONU VE YÖNETİMİ
(YALIN DİJİTAL DÖNÜŞÜM)

Dijitalleşme itici güç olarak sanayi dönüşümünün merkezinde yer almaktadır.

Dijital teknolojiler şirketler tarafından operasyonel iyileştirmenin yanı sıra değişen müşteri taleplerine cevap vermek için kullanılabilir. Dijital teknolojiler yalnızca üretimde değil işlerin, iş yapış biçimlerinin ve insan kaynağının da dönüşmesine neden olmaktadır.Gelişen endüstri ile birlikte saniyede oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir düzen oluşturulmaktadır. Bu düzen 4 temel unsur etrafında şekillenmektedir.

· Müşteri talepleri ve kişisel özelleştirmeler
· Verinin değeri ve yeni iş modelleri
· Kaynak kısıtları ve sürdürülebilirlik
· Yatırım ve nitelikli iş gücüne geçiş

Yeni dijital dönüşüm ile birlikte büyük veri analizleri çok önemli bir konuma gelmiştir. Büyük veri analizleri müşterilerin taleplerini çok daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. Veri analizlerinin bu kadar yaygın olarak kullanılması veri güvenliğini ise zorunlu duruma getirmektedir.

Sanayide dijital dönüşümü mümkün kılan 11 teknoloji son yıllarda giderek ucuzlamış ve daha önce hiç olmadığı kadar ulaşılabilir hale gelmiştir. Dönüşümü mümkün kılan teknolojilerin birbirleriyle bağlantılı olarak oluşturduğu siber-fiziksel sistemler, sanayide dijital dönüşümün temelinde yer almaktadır. Entegre ve tam otomasyona sahip akıllı sistemlerin yaygınlaşması, makine-makine ve makine-insan etkileşiminin yanı sıra nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı da artırmaktadır. Bu durum yalnızca sanayide dijital dönüşümün getirdiği yeniliklere ayak uydurabilecek nitelikli işgücünün yetiştirilmesi anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda mevcut işgücünün dördüncü sanayi devriminin gerektirdiği niteliklere sahip olabilmesi için çeşitli eğitim programlarıyla yeniden eğitilmesini ve özellikle karar verici pozisyonundakilerin dönüşüm anlayışı ve stratejisine sahip olmalarını zorunlu hale getirmektedir. Entegre sistemler aynı zamanda ağ altyapısının sürekli olarak geliştirilmesine gerek duymaktadır.

Kestane danışmanlık olarak firmaların ihtiyaç duydukları yalın dijital dönüşümü sürekli olarak gelişen ve değişen endüstrinin kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz.