OPERASYONEL MÜKEMMELLİK VE KALİTE YÖNETİMİ

Operasyonel Mükemmellik bir kuruluşun tüm iş süreçlerinde bütün paydaşları için en iyisini araması ve uygulaması anlamına gelir . Her işletme hem de müşteriler için yaratılacak değer doğrultusunda tüm kaynakların en etkili şekilde kullanılması hedeflenir. Bu süreçte sürekli olarak mevcut durumu iyileştirme stratejileri ile yol haritası çizilir.

Yönetim sistemi, kendi konusunda tüm ilgili taraflara ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözümler üretilmesi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesi ile müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Bu süreçte TSE’ ye uygun şekilde kalite yönetim sistemleri kurulur ve uygulanır.

Operasyonel mükemmellik ile kalite yönetimi birbirini tamamlayan nitelikte faaliyetlerdir. Kalite Yönetim sistemlerinin uygulandığı kurumlarda operasyonel mükemmelliğin daha kolay olduğu gözlemlenmiştir.