İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLEME VE YÖNETİMİ

Artan işgücü maliyetleri, işgücü devir oranının düşmesi, devamsızlık oranı, iş kazalarının neden olduğu kayıplar, işyeri ortamında moral ve motivasyon, çalışan ve işveren çatışmasını azaltılması, verimliliğin yükseltilmesi, değişimlerin hızla devreye alınabilmesi ve İşgücündeki olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler insan kaynakları değerleme ve yönetimini gerekli hale getirmiştir .

Alınacak danışmanlık eşliğinde, iş dizaynı yapılması ile tekrarlanan işlerin, katma değer yaratmayan çalışmaların ortadan kaldırılması, yetki ve sorumluluk alanı dışında kalan işlemlere zaman ayrılmaması, çalışanların hem motivasyonunu yükseltecek hem de daha verimli çalışmalarına fırsat verecektir. Kurum sisteminde, personelin kendisine ve ailesine ait bilgilerin veri tabanı na işlenmesinin, dönemsel ve kanuni işlemlerin daha kısa zamanda pratikçe yapılmasının yanı sıra, ölçülecek performansların da şeffaf bir sistem ile hedef ve puan anlamında tüm çalışanlar tarafından görülebilir olması, kendi kariyer planları için önem taşımaktadır. Aynı sistemde kariyer haritalarının da yer alması, kurumda uzun soluklu ve aidiyet duygusu ile rol alınmasına, adaylar tarafından tercih edilebilir bir kurum oluşturulmasına yol açacaktır. Kurulan sistemin kendi kendini yönetebilir seviyeye ulaşmasından sonra, planlanabilecek mesleki ve kurumsal gelişim eğitimleri ile kadronuz iş hayatında yetkinliklerini artırarak farkındalığı yüksek, yaratıcı, pratik ve kendi kendini motive eden bireyler olarak görev almaya devam edeceklerdir. Bu eğitimler ile duygusal zekayı yerinde ve doğru kullanacakları için, fevri davranışlar, birbirini etkileyen olumsuz hareketler ve performans düşüklükleri son bulacaktır.

Kestane Danışmanlık olarak firmanızın belirlediği stratejileri ve süreçleri doğrultusunda , operasyonları destekleyecek organizasyonun oluşturması , sahip olduğu insan kaynağını etkin bir şekilde yönetilmesi, elde tutulması, çalışanların performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonları alınması ve mevcut insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda firmalara yardımcı olarak farkındalık yaratıyoruz.