Finansal Yönetim

Finansal yönetimin planlanması, işletmenin örgütlenmesi, yürütülmesi ve kontrol süreçlerinde ihtiyaç duyulan sayısal bilgi ve raporların değerlendirilmesini, raporlayarak yönetime yön vermektir.

Mali yatırımların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacı ile yatırımcıya yol göstermek, onu risk içeren yatırımlardan uzak tutmak ya da daha fazla likidite kazanmasını sağlamaktır.

İşletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü işletme yönetimine bildirir. Böylece hem kurumlara, hem rakiplerine hem de yatırımcılara karşı daha güçlü ve nitelikli bir profil sunmasını sağlamış olacaktır.

Belirlenen hedeflere ulaşmada, işletme faaliyetlerinin planlamasına, faaliyetlerinin denetlenmesini, yöneticilerinin karar almasına, daha çok kayıtlardaki verilerin analizlerinin yorumlanmasına ‘Mali Sistem Danışmanlığını’ objektif görüşüne gereksinim vardır.

Mali İşler ve Finans Danışmanlığının ilk hedefi, yönetimin amaçlarını dikkate almaktır. Bu yönetim amaçları da kimi zaman iş hacmini yükseltmek, kimi zaman maliyetleri azaltmak, kimi zaman da karı yükseltmek biçiminde olabilir. İşletmenin başarısı, ekonomik başarıdan çok amaçlara ulaşmada gösterdiği başarıyla ölçülebilir.